Hanoi Etoco - Travel & Transport
Thuê xe đi sân bay - Ford Transit, Merceded 16 chỗ
Chi tiet cho thuê xe Thuê xe đi sân bay
Tên xe:Ford Transit, Merceded 16 chỗ
Số chỗ: 16 chỗ
Cung đườngThuê xe đi sân bay
Giá:750.000
Thời gian:3 tiếng
Ghi chú:Chưa VAT
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô đón tiễn sân bay tính 3 tiếng và kết thúc trước 21H
Sau 21H phụ thu đón (tiễn) muộn, quá 3 tiếng phụ thu ngoài giờ