Hanoi Etoco - Travel & Transport

Giá Thuê xe đi nội thành

Công ty Hà Nội Etoco cho thuê Thuê xe đi nội thành
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ: Tel: 0243.516.0534 - 0977094622
Loại xe Tên xe Thời gian Báo giá TT chi tiết
4 chỗ Honda City và tương đương 8H00 - 17H00 900.000 Chi tiết thuê xe ô tô
4 chỗ Hyudai Accent và tương đương 8H00 - 17H00 850.000 Chi tiết thuê xe ô tô
7 chỗ Xe 7 chỗ Innova Toyota 8H00 - 17H00 1.000.000 Chi tiết thuê xe ô tô
7 chỗ Xe 7 chỗ Toyota Fortuner 8H00 - 17H00 1.300.000 Chi tiết thuê xe ô tô
16 chỗ Ford Transit, Merceded 16 chỗ 8H00 - 17H00 1.150.000 Chi tiết thuê xe ô tô
24 chỗ Xe county 24 chỗ 8H00 - 17H00 1.500.000 Chi tiết thuê xe ô tô
30 chỗ Xe county 30 chỗ 8H00 - 17H00 1.500.000 Chi tiết thuê xe ô tô
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô Nội thành tính tối đa 80 Km trong phạm vi các quận nội thành
Vượt 80Km và thời gian phụ thu Km vượt và ngoài giờ