Hanoi Etoco - Travel & Transport

Giá Thuê xe cưới nội thành

Công ty Hà Nội Etoco cho thuê Thuê xe cưới nội thành
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ: Tel: 02435187153 / 54 - 0977094622
Loại xe Tên xe Thời gian Báo giá TT chi tiết
4 chỗ Toyota Altis 4 tiếng 900.000 Chi tiết thuê xe ô tô
4 chỗ Camry 2.4 4 tiếng 1.600.000 Chi tiết thuê xe ô tô
4 chỗ Mercedes 4 Tiếng 2.000.000 Chi tiết thuê xe ô tô
16 chỗ Ford Transit, Merceded 16 chỗ 4 tiếng 900.000 Chi tiết thuê xe ô tô
30 chỗ Xe county 30 chỗ 4 tiếng 1.300.000 Chi tiết thuê xe ô tô
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô cưới chỉ tính trong phạm vị các Quận Nội thành, đi 1 vòng nhà trai nhà gái.
Thời gian tối đa 4 tiếng không chờ ăn kết thúc trước 13 H cho ca sáng. 19H cho ca chiều
Phụ thu nếu xe chờ ăn