Hanoi Etoco - Travel & Transport
Tên xe:Camry 2.4
Số chỗ: 4 chỗ
Cung đườngThuê xe cưới nội thành
Giá:1.600.000
Thời gian:4 tiếng
Ghi chú:Thêm 1 tiếng cộng 70.000 vnđ, có màu đen và phấn hồng
Ghi chú:
Cước xe ô tô cho thuê cưới chỉ tính trong phạm vị các Quận Nội thành, đi 1 vòng nhà trai nhà gái.
Thời gian tối đa 4 tiếng không chờ ăn kết thúc trước 13 H cho ca sáng. 19H cho ca chiều
Phụ thu nếu xe chờ ăn