Hanoi Etoco - Travel & Transport
Tên xe:Xe county 30 chỗ
Số chỗ: 30 chỗ
Cung đườngThuê xe cưới nội thành
Giá:1.300.000
Thời gian:4 tiếng
Ghi chú:Thêm 01 tiếng cộng 100.000 VNĐ
Ghi chú:
Cước xe ô tô cho thuê cưới chỉ tính trong phạm vị các Quận Nội thành, đi 1 vòng nhà trai nhà gái.
Thời gian tối đa 4 tiếng không chờ ăn kết thúc trước 13 H cho ca sáng. 19H cho ca chiều
Phụ thu nếu xe chờ ăn