Hanoi Etoco - Travel & Transport
Thuê xe đi nội thành - Xe 7 chỗ Innova Toyota
Chi tiet cho thuê xe Thuê xe đi nội thành
Tên xe:Xe 7 chỗ Innova Toyota
Số chỗ: 7 chỗ
Cung đườngThuê xe đi nội thành
Giá:1.000.000
Thời gian:8H00 - 17H00
Ghi chú:80Km, Trước 8H00 và sau 17H00 phụ thu 50.000 / tiếng
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô Nội thành tính tối đa 80 Km trong phạm vi các quận nội thành
Vượt 80Km và thời gian phụ thu Km vượt và ngoài giờ