Hanoi Etoco - Travel & Transport
Thuê xe đi nội thành - Hyudai Accent và tương đương
Chi tiet cho thuê xe Thuê xe đi nội thành
Tên xe:Hyudai Accent và tương đương
Số chỗ: 4 chỗ
Cung đườngThuê xe đi nội thành
Giá:850.000
Thời gian:8H00 - 17H00
Ghi chú:80Km, Chưa VAT, ngoài giờ 50.000 / tiếng
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô Nội thành tính tối đa 80 Km trong phạm vi các quận nội thành
Vượt 80Km và thời gian phụ thu Km vượt và ngoài giờ