Hanoi Etoco - Travel & Transport
Tên xe:Ford Transit, Merceded 16 chỗ
Số chỗ: 16 chỗ
Cung đườngThuê xe đi nội thành
Giá:1.150.000
Thời gian:8H00 - 17H00
Ghi chú:Truớc 8 gìơ và sau 17 giờ, 50.000 / tiếng
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô Nội thành tính tối đa 80 Km trong phạm vi các quận nội thành
Vượt 80Km và thời gian phụ thu Km vượt và ngoài giờ