Hanoi Etoco - Travel & Transport
Tên xe:Xe county 24 chỗ
Số chỗ: 24 chỗ
Cung đườngThuê xe đi sân bay
Giá:900.000
Thời gian:3 tiếng
Ghi chú:Quá 3 tiếng, Cộng 100.000 / tiếng
Ghi chú:
Cước thuê xe ô tô đón tiễn sân bay tính 3 tiếng và kết thúc trước 21H
Sau 21H phụ thu đón (tiễn) muộn, quá 3 tiếng phụ thu ngoài giờ