Hanoi Etoco - Travel & Transport

Cước vận chuyển: Xe county 30 chỗ

Xe county 30 chỗ
Tuyến đường Thời gian Báo giá Ghi chú
Thuê xe đi sân bay 3 tiếng 900.000 Quá 3 tiếng, Cộng 100.000 / tiếng
Thuê xe đi nội thành 8H00 - 17H00 1.500.000 Truớc 8 gìơ và sau 17 giờ, 100.000 / Tiếng
Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 1.300.000 Thêm 01 tiếng cộng 100.000 VNĐ
Giá thuê xe theo ngày Giá ngày xe Giá Km
Xe county 30 chỗ 1.900.000 8.500
Giá thuê xe ô tô du lịch:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh