Hanoi Etoco - Travel & Transport

Cước vận chuyển: Xe 7 chỗ Toyota Fortuner

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner
Tuyến đường Thời gian Báo giá Ghi chú
Thuê xe đi sân bay 3 tiếng 800.000 Quá 3 tiếng, Cộng 50.000 / tiếng. Trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ thêm 50.000
Thuê xe đi nội thành 8H00 - 17H00 1.300.000 80Km, Trước 8H sau 17H phụ thu 50.000 / h. 3 điểm đỗ. Khách TT từ bến đỗ 4
Giá thuê xe theo ngày Giá ngày xe Giá Km
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner 1.400.000 7.000
Giá thuê xe ô tô du lịch:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh