Hanoi Etoco - Travel & Transport

Cước vận chuyển: Aero Space 45 chỗ

Aero Space 45 chỗ
Tuyến đường Thời gian Báo giá Ghi chú
Giá thuê xe theo ngày Giá ngày xe Giá Km
Aero Space 45 chỗ 2.800.000 11.500
Giá thuê xe ô tô du lịch:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh