Hanoi Etoco - Travel & Transport

Cước vận chuyển: Hyudai Accent và tương đương

Hyudai Accent và tương đương
Tuyến đường Thời gian Báo giá Ghi chú
Thuê xe đi sân bay 3 tiếng 500.000 Quá 3 tiếng, Cộng 50.000 / tiếng
Thuê xe đi nội thành 8H00 - 17H00 850.000 80Km, Chưa VAT, ngoài giờ 50.000 / tiếng
Giá thuê xe theo ngày Giá ngày xe Giá Km
Hyudai Accent và tương đương 900.000 5.500
Giá thuê xe ô tô du lịch:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh