Hanoi Etoco - Travel & Transport

Cước vận chuyển: Honda City và tương đương

Honda City và tương đương
Tuyến đường Thời gian Báo giá Ghi chú
Thuê xe đi sân bay 3 tiếng 550.000 Quá 3 tiếng cộng 50.000 / tiếng
Thuê xe đi nội thành 8H00 - 17H00 900.000 80 Km, Trước 8H và sau 17H cộng 50.000 / tiếng
Thuê xe cưới nội thành 4 tiếng 900.000 Không chờ ăn
Giá thuê xe theo ngày Giá ngày xe Giá Km
Honda City và tương đương 1.000.000 6.000
Giá thuê xe ô tô du lịch:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh