Hanoi Etoco - Travel & Transport

Thông tin hội chợ Quốc tế


Thông tin Hội chợ Canton Fair 131 tháng 4/2022 Quảng Châu Trung Quốc
Thông tin Hội chợ Canton Fair 131 tháng 4/2022 Quảng Châu Trung Quốc
Tóm tắt: Hội chợ Canton Fair 131 tháng 4/2022 Quảng Châu Trung Quốc, Hội chợ hàng xuất khẩu Trung Quốc tại Quảng Châu 2022
Hội chợ Asean Trung Quốc - Caexpo tháng 9 Nam Ninh Trung Quốc
Hội chợ Asean Trung Quốc - Caexpo tháng 9 Nam Ninh Trung Quốc
Thời gian: 4 Ng / 3 Đ
Giá: 5.898.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Hội chợ Asean Trung Quốc Caexpo tháng 9 hàng năm tại Namninh, còn gọi Asean + 1 là Hội chợ 10 nước Asean và Tỉnh Quảng Tây, Trung quốc
Hội chợ Canton fair 130 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/2021
Hội chợ Canton fair 130 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/2021
Thời gian: 5 Ng / 4 Đ
Giá: 9.698.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Hội chợ Canton fair 130 - 2021 Quảng Châu Trung Quốc tháng 10/2021, Hội chợ Quảng Châu Trung Quốc 10/2021.
Tin du lịch Thông tin hội chợ Quốc tế