Thông tin Hội chợ Quốc Tế và các tour đi Hội chợ

Thông tin hội chợ Quốc tế


Thông tin Hội chợ Canton Fair 131 tháng 4/2022 Quảng Châu Trung Quốc
Thông tin Hội chợ Canton Fair 131 tháng 4/2022 Quảng Châu Trung Quốc
Tóm tắt: Hội chợ Canton Fair 131 tháng 4/2022 Quảng Châu Trung Quốc, Hội chợ hàng xuất khẩu Trung Quốc tại Quảng Châu 2022
Hội chợ Asean Trung Quốc - Caexpo tháng 9 Nam Ninh Trung Quốc
Hội chợ Asean Trung Quốc - Caexpo tháng 9 Nam Ninh Trung Quốc
Thời gian: 4 Ng / 3 Đ
Giá: 5.898.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Hội chợ Asean Trung Quốc Caexpo tháng 9 hàng năm tại Namninh, còn gọi Asean + 1 là Hội chợ 10 nước Asean và Tỉnh Quảng Tây, Trung quốc
Tour hội chợ Canton fair Quảng Châu Trung Quốc chuyên nghiệp nhất
Tour hội chợ Canton fair Quảng Châu Trung Quốc chuyên nghiệp nhất
Thời gian: 5 Ng / 4 Đ
Giá: 10.800.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Hội chợ Canton fair Quảng Châu Trung Quốc tháng 4 và tháng 10 hàng năm, Tổ chức tour hội chợ Quảng Châu uy tín và chuyên nghiệp nhất.
Tin du lịch Thông tin hội chợ Quốc tế