Tour Đông Bắc, du lịch Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kan

Các Tour du lịch Đông Bắc

Tổng hợp các chương trình du lịch tới các tỉnh vùng Đông bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.... Các tour du lịch Hồ Núi Cốc Thái Nguyên ATK Định Hóa, Tour du lịch Lạng Sơn, đặc biệt các tour du lịch Đồng Văn Lũng Cú Hà Giang, Tour du lịch Thác Bản Giốc Cao Bằng.
Tour du lịch An Toàn Khu-ATK Định Hóa-Cây Đa Tân Trào
Tour du lịch An Toàn Khu-ATK Định Hóa-Cây Đa Tân Trào
Thời gian: 1 Ng / 0 Đ
Giá: 498.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Đoàn riêng
Tóm tắt: Tour du lịch tham quan ATK Định Hóa - Cây đa Tân Trào Tuyên Quang tham quan An Toàn Khu ATK định Hóa Thái Nguyên và Cây đa Tân Trào Tuyên Quang
Tour du lịch Cao Bằng 2 ngày 1 đêm
Tour du lịch Cao Bằng 2 ngày 1 đêm
Thời gian: 2 Ng / 1 Đ
Giá: 1.598.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Du lịch Cao Bằng 2 ngày thăm Thác Bản Giốc, Hang Bac Pó, động Ngườm Ngao. Du lịch Cao Bằng tiết kiệm thời gian, giá rẻ
Tour du lịch Hà Giang 2 ngày 3 đêm ghép đoàn
Tour du lịch Hà Giang 2 ngày 3 đêm ghép đoàn
Thời gian: 2 Ng / 3 Đ
Giá: 1.870.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Tour du lịch Hà Giang khám phá cao nguyên đá Đông Văn, check in cột cờ Lũng Cú cực Bắc tổ Quốc
Du lịch Hà Giang cao nguyên đá Đồng Văn 3 ngày
Du lịch Hà Giang cao nguyên đá Đồng Văn 3 ngày
Thời gian: 3 Ng / 2 Đ
Giá: 2.298.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Tour du lịch Hà Giang 3 ngày thawnm cao nguyên đá Đồng Văn, check in cột cờ Lũng Cú cực Bắc của Tổ Quốc
Tour du lịch Cao Bằng Bắc Cạn 3 ngày
Tour du lịch Cao Bằng Bắc Cạn 3 ngày
Thời gian: 3 Ng / 2 Đ
Giá: 2.348.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Tour ghép
Tóm tắt: Tour du lịch Cao Bằng Bắc Kan 3 ngày thăm quan Hồ Ba Bể Bắc Cạn, Thác Bản giốc, hang Bắc Pó Cao Bằng.
Tour Du lịch Cao Bằng Lạng Sơn 3 ngày
Tour Du lịch Cao Bằng Lạng Sơn 3 ngày
Thời gian: 3 Ng / 2 Đ
Giá: 2.198.000 Vnđ / khách
Ghép / đoàn: Đoàn riêng
Tóm tắt: Tour du lịch Cao Bằng Lạng Sơn tham quan Thác Bản Giốc Cao bằng, Tour du lịch Cao Bằng Hang Pắc Bó, Động Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc, Chợ Tân Thanh Lạng Sơn